N.O.T. is een complete behandelingsmethode die rekening houdt met alle omstandigheden waaronder we leven en welke invloed deze omstandigheden op de reactie van ons lichaam en leven hebben. Het is een kreet die je overal hoort: “We moeten leren samenwerken!” Helaas vergeten we dikwijls dat dit ook in ons lijf dient te gebeuren. Dr. Carl Ferreri, een chiropractor die niet tevreden was met zijn resultaten binnen chiropractie, heeft de methode N.O.T. ontwikkelt en werkt er al plm. 40 jaar mee. De methode is samengesteld uit elementen afkomstig uit de Chiropractie, Craniosacraal Therapie, Sacro-Occipitaal techniek, Acupunctuur en Toegepaste Kinesiologie.
Stress, ongevallen, ziektes en veel andere oorzaken kunnen grote coördinatieproblemen geven. Eenvoudige taken als eten, slapen, leren, lezen, schrijven en lopen worden ineens immense opdrachten. Het gevolg is dat we oververmoeid en uitgeput raken. Zelfs een klein griepje kan genoeg zijn om ons totaal te vellen.
Het lichaam is een organisme dat zich zelf geneest, regenereert, integreert en organiseert. De principes van N.O.T. zijn gebaseerd op de primaire overlevingssystemen van de mens, genoemd naar de primaire functies: voeden, vechten / vluchten, voortplanting en het immuun of limbische systeem. Deze primaire systemen moeten aangeboren, geïntegreerd en volledig automatisch zijn vanaf het begin van ons leven. Met N.O.T. bewerkstellig ik dat deze levenstaken weer automatisch gaan functioneren en dat we onze energie weer optimaal kunnen gebruiken.
In essentie zijn alle programma’s gebaseerd op de primaire overlevingssystemen en daardoor eigenlijk uitbreidingen. Verder onderzoek heeft de neurologische prioriteit van de systemen uitgewezen, zowel binnen zichzelf als ten opzichte van elkaar. In principe moeten alle systemen binnen het lichaam soepel met elkaar samenwerken. Hieruit vloeit automatisch voort, dat je niet een systeem kunt behandelen zonder een ander te beïnvloeden. Binnen N.O.T. wordt uiteraard gebruik gemaakt van spiertesten, waarmee ik zogenaamde “systeemgebreken” opspoor en herstel.
Binnen N.O.T. kan uitstekend gewerkt worden aan het herstel van het biochemische systeem, waarbij u kunt denken aan o.a.: chronische vermoeidheid, algehele malaise, buikklachten, allergieën, MS, etc.
In principe worden alle problemen structureel, biochemisch en emotioneel behandeld. Om werkelijk iets aan een probleem te kunnen doen, zijn er meestal minimaal 5 behandelingen nodig. Een lichaam kan per behandeling een bepaalde dosis informatie verwerken en meestal wil het lichaam na ongeveer een uur niets meer opnemen. Verder is het belangrijk om tussen twee consulten niet teveel tijd te plannen, de eerste drie consulten dienen binnen een tijdsbestek van 2 weken te zijn. Het lichaam en de geest worden met N.O.T. gecorrigeerd en krijgen niet de gelegenheid om in “de oude fout” terug te vallen