Ieder mens krijgt in het vroegste begin, als foetus in de baarmoeder te maken met prikkels. Op deze prikkels reageren we met reflexen. Deze reflexen zorgen ervoor dat we als foetus aangezet worden tot het vormen van een individueel lichaam.
Tijdens ons verblijf in de baarmoeder volgen diverse primaire reflexen elkaar op en overlappen elkaar. Als we eenmaal geboren zijn, is het de bedoeling dat we deze reflexen, door het oefenen met beweging (denk bv. aan het hoofd optillen en het tot zit komen van een baby), volledig onder controle krijgen. Wanner dit niet het geval is, kan de rest van ons zenuwstelsel zich niet naar behoren ontwikkelen. Als een onvoldoende onder controle gebrachte reflex "getriggerd" word, doorkruist deze de vanuit de cortex geplande beweging en zorgt hierdoor voor overmatig energieverbruik, zelfs bij eenvoudige handelingen.
Enkele voorbeelden van problemen waar een reflex vooral aan bijdraagt:
• Oversteken middellijn: naar links en rechts kijken
• Convergeren: het naar 1 punt laten samenlopen van lijnen
• Stilstaan van de ogen
• Snel focussen van veraf naar dichtbij (het kruipen en de oefening daarvoor blijkt heel belangrijk te zijn voor de ontwikkeling van snel focussen)
Verder zijn er nog talloze kenmerken die de aanwezigheid van een ongecontroleerde reflex kunnen aanduiden. U kunt hierbij denken aan:
• Ongecoördineerde beweging en moeite met:
• Zwemmen/ vangen/ fietsen/ huppelen/ touwtje springen etc.
• Hyperactief gedrag
• Gauw afgeleid
• Overgevoelig voor geluiden/ lichtprikkels/ T.L. buizen
Verder problemen met vaardigheden:
• Overmatig morsen tijdens de maaltijd
• Motoriekproblemen (pen vasthouden)
• Schrijven en overschrijven
• Lezen
• Rekenen
• Spellen (boven de 8 jaar)
En dan nog een heel rijtje fysiek psychische problemen:
• Gauw misselijk zijn bij beweging (ook in relatie tot ogen)
• Vaak hoofdpijn
• Allergiegevoelig
• Lage zelfwaardering
• Onstabiele en heftige emoties
• Behoefte aan zekerheid
• Fysiek timide of juist overheersend
• Slecht kunnen lezen
• Keel/ neus en oor malaise
• Langzaam genezen
• Omgekeerde reactie op medicijnen
Dit zijn eventueel aanwijzingen. Er zijn nog veel meer specifieke kenmerken welke een aanwijzing kunnen zijn voor ongecontroleerde reflexen.
Tijdens een behandeling in deze specificatie kunt u te maken krijgen met visualisaties en gaan we indien nodig terug in de tijd om op elk tijdstip dat de reflex ongecontroleerd blijkt, deze alsnog onder controle te brengen.