N.O.T. is een bijzonder krachtig en compleet onderzoeks- en behandelingsprotocol. Het systeem houdt rekening met alle omstandigheden waaronder we leven en welke invloed deze omstandigheden op de reactie van ons lichaam en leven hebben.
N.O.T. is een fantastische manier om een lichaam weer helemaal te laten samenwerken.
Soms weten we van voren niet dat we van achteren leven. Dit overkomt ons ook met onder / boven en links / rechts. Ons hoofd werkt samen met ons bekken, onze handen met onze voeten, de polsen met de enkels, de knieën met de ellebogen, enzovoort. Het is een kreet die je overal hoort: “We moeten leren samenwerken!” Helaas vergeten we dikwijls dat dit ook in ons lijf dient te gebeuren. Dr. Carl Ferreri ( een chiropractor) heeft de methode N.O.T. ontwikkelt en werkt er al plm. 40 jaar mee. De methode is samengesteld uit elementen afkomstig uit de Chiropractie, Craniosacraal Therapie, Sacro-Occipitaal techniek, Acupunctuur en Toegepaste Kinesiologie.
Een voorwaarde voor goed bewegen is een goed functionerend zenuwstelsel.
Stress, ongevallen, ziektes en veel andere oorzaken kunnen grote coördinatieproblemen geven. Eenvoudige taken als eten, slapen, leren, lezen, schrijven en lopen worden ineens immense opdrachten. Het gevolg is dat we oververmoeid en uitgeput raken. Zelfs een klein griepje kan genoeg zijn om ons totaal te vellen.

Het lichaam is een organisme dat zich zelf geneest, regenereert, integreert en organiseert. De principes van N.O.T. zijn gebaseerd op de primaire overlevingssystemen van de mens, genoemd naar de primaire functies: voeden, vechten / vluchten, voortplanting en het immuun of limbische systeem. Deze primaire systemen moeten aangeboren, geïntegreerd en volledig automatisch zijn vanaf het begin van ons leven. Met N.O.T. bewerkstellig ik dat deze levenstaken weer automatisch gaan functioneren en dat we onze energie weer optimaal kunnen gebruiken.

Dr. Carl Ferreri heeft tijdens zijn levenswerk ontdekt dat het lichaam eigenlijk net als een computer werkt, met verschillende systemen voor iedere omstandigheid. Sommige programma’s, zoals het primaire overlevingssysteem zijn ingebouwd. Andere zijn ontwikkeld, aangeleerd of samengesteld als ze nodig bleken. In essentie zijn alle programma’s gebaseerd op de primaire overlevingssystemen en daardoor eigenlijk uitbreidingen. Verder onderzoek heeft de neurologische prioriteit van de systemen uitgewezen, zowel binnen zichzelf als ten opzichte van elkaar. In principe moeten alle systemen binnen het lichaam soepel met elkaar samenwerken. Hieruit vloeit automatisch voort, dat je niet een systeem kunt behandelen zonder een ander te beïnvloeden. In wezen zijn de lichaamsreacties relatief simpel aangezien er maar 4 basissystemen zijn die zich bezig houden met overleven en deze systemen hebben maar een beperkt aantal onderdelen. Binnen N.O.T. wordt uiteraard gebruik gemaakt van spiertesten, waarmee ik zogenaamde “systeemgebreken” opspoor en herstel. De correcties bestaan voor een groot deel uit lichaamswerk waarbij de bij onvermogen betrokken reflexzones en wervels, in combinatie met ademhaling en craniosacraal werk worden gestimuleerd.