Stress komt bij iedereen voor. Iedere dag, thuis, op het werk, op school of tijdens het sporten, overal komen we stress tegen. Want stress is: "elke situatie die ons dwingt om ons aan te passen". En dat is natuurlijk nogal wat. Iedere verandering in onze dagelijkse routine, in onze planning betekent stress. Vandaar dat het huidige tijdperk ook wel het stresstijdperk wordt genoemd.
Of we al dan niet last hebben van stress is totaal afhankelijk van het succes van onze aanpassing op een verandering (de stressor). Wanneer aanpassen lukt is het resultaat van de stress positief, het gevoel dat we kunnen krijgen is: opwinding, blijdschap, opluchting of tevredenheid. Dit noemen we Eu- stress.
Wanneer aanpassen niet of onvoldoende lukt is het resultaat van de stress negatief, het gevoel dat ontstaat kan vernedering, frustratie, boosheid, verdriet of teleurstelling zijn, deze vorm noemen we DISSTRESS.
Het is dus allemaal afhankelijk van hoe je e.e.a. bekijkt, hoe je het voelt…kortom, hoe je waarneemt en hoe je ermee omgaat. Deze waarneming is van cruciaal belang wanneer we bekijken of iemand al dan niet last heeft van stress.
En dan … hoe pakken we het aan? Het veranderen van de waarneming staat centraal. Met eenvoudige technieken leren we stress herkennen en verminderen, zowel voor heden, verleden als toekomst. Tevens werken we met technieken om patronen waarin we telkens weer vastlopen op te sporen en te veranderen. Hierdoor gaan we het leven zien als een uitdaging, iets leuks waarvan we kunnen genieten.