Bij Cranio-Sacraaltherapie werken we met het zenuwstelsel. Dit bestaat uit hersenen en ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit en het hersenvocht dat tussen deze twee vliezen vloeit. De kern van het zenuwstelsel zit opgesloten tussen cranium (schedel) en sacrum (heiligbeen). Het hersenvocht creëert zijn eigen cranio-sacraal-ritme via een pompsysteem diep binnenin de hersenen. Dit cranio-sacraal ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is. Het cranium zet uit, de wervels worden lichtjes van elkaar geduwd en het sacrum roteert naar onder (uitdijend) en daarna roteert alles naar binnen. We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van ons hersen- en zenuwstelsel. Dit hersen- en zenuwstelsel regelt als een echte bio-computer de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Die bio-computer verzorgt niet alleen de aansturing, maar werkt ook als registratiecentrum en slaat alle gegevens op in het geheugen. Daarnaast heeft iedere cel in ons lichaam ook weer zijn eigen functies en geheugenopslag. En alles staat met elkaar in verbinding en beinvloedt elkaar op deze wijze.
Blokkades die zich op een of andere manier in ons systeem vastzetten hebben een negatieve uitwerking op ruggenmerg en hersenen en belemmeren een goede werking van het centrale zenuwstelsel, waardoor we gezondheidsklachten, disfuncties of zelfs algehele uitval van bepaalde functies kunnen ervaren. Allerelei gebeurtenissen die in het dagelijks leven voorkomen kunnen blokaades opleveren. Van het geboortetrauma, de opvoedingsperiode (waarin we moeizaam leren dat we ons moeten aanpassen) tot ongevallen, maar ook gevoelens van pijn, woede, angst en de combinatie van zwaartekracht/stress (onder druk staan) zijn zaken die ons leven meer of minder beïnvloeden en die ergens in ons lichamelijk systeem een plaats gaan innemen. Op die plaatsten treden blokkades op in de energiedoorstroming met alle gevolgen van dien. Plaatsen in het lichaam, organen, weefsels krijgen niet meer voldoende, gebrekkige of verkeerde informatie, gaan slecht functioneren of lopen vast. Storingen in ons systeem zijn merkbaar in het cranio-sacraal ritme waarmee we tijdens een behandeling contact maken. Tijdens een sessie worden dergelijke blokkades opgespoord en behandeld. Hersenen ruggenmerg, het gehel zenuwstelsel krijgen meer ruimte om hun zo cruciale werk te kunnen doen. Cranio sacraal therapie is sinds begin jaren 70 in de vorige eeuw ontwikkeld tot een volwaardige therapie door de osteopatisch arts en chirurg Dr. John Upledger.