Wat is nu eigenlijk kinesiologie?
Letterlijk gaat het over de leer van de spierbeweging, maar kinesiologie wordt voornamelijk gebruikt als verzamelnaam voor diverse richtingen die met "spiertesten" werken. Deze testen zijn het communicatie- middel met het lichaam. kinesiologie gaat er tijdens het testen vanuit dat een lichaam de ultieme waarheid bezit en nooit liegt. Het principe achter spiertesten is dat een "zwakke" spiertest aangeeft dat er een blokkade in het lichaamssysteem zit. Een "sterke" spiertest daarentegen kost het lichaam geen extra energie.

Blokkades kunnen ontstaan door bepaalde bewegingen of voeding, maar vaak ook door gedachten en stress. Veel van deze blokkades kunnen goed behandeld worden. Als een blokkade opgeheven wordt is dit ook direct meetbaar. Bij een opnieuw uitgevoerde test zal de eerst "zwakke" spier "sterk" reageren.

Binnen kinesiologie houd ik me bezig met diverse behandelmethodes, te weten:
Neurologische Organisatie Techniek (NOT)
Touch for Health
Stress Release
Energiecentra & Chakra’s
Woordblind & Leefblind
Primaire Reflexen
Alle methodes hebben hetzelfde doel: het oplossen van blokkades en een betere balans van lichaam, geest en ziel bewerkstelligen. Hierdoor wordt bereikt dat men zich vitaler, stress- bestendiger en zelfbewuster zal voelen.